Styret

 

  • Styreleder –  Sulja H. Selstad
  • Nestleder / kasserer – Kari Borch Fleines
  • Styremedlem / sekretær –  Hege Iversen
  • Styremedlem / Liv Kristin Olsen
  • Styremedlem – Hilde Schjenken Jensen
  • 1.Varamedlem – Bjørg Apeland
  • 2. Varamedlem – Lisbeth Reinvik
  • Musikalsk leder – Berit Almli Pedersen